Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.7011.5.4.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 16.08.2017 r.

 

   Gmina Rybno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380529W Matyldów - Ludwików”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 380529W Matyldów - Ludwików  o długości 285,71 m i 15,97 m, szerokości jezdni ok. 3,50 m. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : roboty przygotowawcze,  roboty ziemne,  wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy,  przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 • Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 • Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, ubezpieczeniem budowy, wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.09.2017 r.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2017 roku, do godziny 10.00 w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wszystkie załączniki znajdują się w załącznikach strony.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Utworzono dnia 10.05.2018, 14:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. Załączniki do zapytania ofertowego
Utworzono dnia 10.05.2018, 14:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja techniczna
Utworzono dnia 10.05.2018, 14:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Przedmiar robót
Utworzono dnia 10.05.2018, 14:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o unieważnieniu
Utworzono dnia 10.05.2018, 14:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2429
Utworzono dnia: 10.05.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

 • 21.01.2021 07:36, Administrator
  Usunięcie strony: Deklaracja dostępności
 • 12.12.2018 09:10, Administrator
  Edycja strony: RGK.7011.5.4.2017
 • 11.05.2018 14:23, Administrator
  Edycja strony: RGK.7011.5.4.2017