Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2017

 

ZARZĄDZENIE NR 118.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29.12.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20.12.2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rybno

 

   Ustala się dzień 2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy bez odpracowania dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 113.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 15.12.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 106.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 23.11.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21.11.2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 99.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 31.10.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18.10.2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rybno

 

   Ustala się dzień 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy bez odpracowania dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 92.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 16.10.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 91.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 13.10.2017 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 88.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29.09.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 82.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25.09.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 76.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 06.09.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 73.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 28.08.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 65.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 28.07.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 61.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.06.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 46.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18.05.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 36.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24.04.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 29.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 31.03.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.03.2017 r.

 

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Rybno przeznaczonych do oddania w dzierżawę na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz, 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Nr XXXII.139.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017r.

Obręb Rybno

Nr działki 187/1

Powierzchnia działki/powierzchnia wydzierżawiana (pow. w m²)

5126m² – powierzchnia całej działki – do wydzierżawienia zostanie oddana pow. 144m²

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze ( pow. w m²) Ba 4822m² W 304m²

Księga Wieczysta KW PL1O/00042753/3

Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem Oczyszczalni Ścieków w Rybnie

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym/ Studium Brak planu miejscowego/Studium -istniejąca oczyszczalnia ścieków

Sposób zagospodarowania nieruchomości Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży telekomunikacyjnej/ masztu wolnostojącego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy 1.000,00zł netto plus podatek VAT 23%

Termin wnoszenia opłat 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego

Okres trwania umowy Na czas określony 10 lat

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 12.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 06.03.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

ZARZĄDZENIE NR 11.2017

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 27.02.2017 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 rok

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

Informacje

Liczba wyświetleń: 3912
Utworzono dnia: 25.04.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 13.12.2018 12:32, Administrator
    Edycja strony: 2017
  • 19.04.2018 11:44, Administrator
    Edycja strony: 2017
  • 19.04.2018 11:43, Administrator
    Edycja strony: 2017