Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.5.2017

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.5.2017
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 6 000,00 zł
sześć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2017-05-22
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

   Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380520W Cypriany - Ćmiszew Rybnowski

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 380520W Cypriany - Ćmiszew Rybnowski o długości 1455 : - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod projektowane mijanki - wyrównanie istniejącej podbudowy – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² - wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna gr. 4 cm - wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm - wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm - wykonanie oznakowania pionowego

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części SIWZ Załącznik 9-11.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:05

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:05

Dokumentacja projektowa cz 1

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:06

Dokumentacja projektowa cz 2

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:06

Projekt stałej organizacji ruchu cz 1

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:07

Projekt stałej organizacji ruchu cz 2

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:08

Przedmiar robót

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:07

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:06

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzono dnia 28.06.2017, 07:10

Informacje

Liczba wyświetleń: 1894
Utworzono dnia: 26.06.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 09:02, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.5.2017
  • 30.11.2017 12:13, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.5.2017
  • 07.11.2017 10:22, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.5.2017