Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Skargi

1.

Data złożenia skargi: 13.12.2022 r.

Podmiot wnoszący skargi: Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, lub na mocy interpretacji urzędników w ramach dyspozycji art. 222 Kpa.

Przedmiot skargi: "skarga na Wójt Gminy Rybno, związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..."

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 1/2023

Przewidywany termin załatwienia petycji: Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 574
Utworzono dnia: 13.01.2023

Historia publikacji

  • 13.01.2023 14:52, Administrator
    Edycja strony: Skargi
  • 13.01.2023 14:51, Administrator
    Edycja strony: Skargi
  • 13.01.2023 14:49, Administrator
    Edycja strony: Skargi