Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.7.2018

Gmina Rybno ogłasza przetarg nieograniczony -  Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki
Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki” Zadanie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: - budowę boiska do gry w piłkę plażową o pow. 384 m², o nawierzchni naturalnej z piasku, wymiary boiska 16 m x 8 m, czyli dwie połowy po 8 m x 8 m, - montaż piłkochwytów przy boisku do piłki plażowej o wysokości 5,0 m, - budowę boiska wielofunkcyjnego o pow. 286 m² o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa, - wyposażenie boisk, - wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, - zagospodarowanie terenu. 2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlany, - przedmiar robót budowlanych, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego 3) Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem funkcjonowania istniejącego obiektu boiska sportowego oraz terenu przy budynku zaplecza socjalnego w obrębie którego znajdują się urządzenia fitness. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do tych obiektów przez cały okres realizacji inwestycji; 4) Wymagane jest zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, w sposób niekolidujący z działalnością ww. obiektów, zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania przez cały okres realizacji inwestycji. Wszelkie uciążliwości należy redukować do minimum i uzgadniać z Użytkownikiem obiektu - Gminą Rybno. 5) Wjazd na plac budowy będzie się odbywał istniejącym, urządzonym zjazdem z drogi powiatowej (zjazd z kostki betonowej) oraz będzie prowadził przez zagospodarowany, utwardzony kostką betonową teren w obrębie budynku zaplecza socjalnego. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i odpadów.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-02, godzina: 10:00, 

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Utworzono dnia 15.06.2018, 11:08

2. SIWZ

Utworzono dnia 15.06.2018, 11:07

3. Opis techniczny

Utworzono dnia 15.06.2018, 11:07

4. Zagospodarowanie terenu

Utworzono dnia 15.06.2018, 11:07

5. Przedmiar robót

Utworzono dnia 15.06.2018, 11:06

6. STWiOR

Utworzono dnia 15.06.2018, 11:06

Zmiana załącznika do SIWZ

Utworzono dnia 20.06.2018, 11:48

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Utworzono dnia 20.06.2018, 11:48

Wyjaśnienia

Utworzono dnia 27.06.2018, 13:53

Zmiana treści SIWZ

Utworzono dnia 29.06.2018, 12:57

Załącznik Nr 1 do zmiany treści SIWZ

Utworzono dnia 29.06.2018, 12:57

Informacja z otwarcia oferty

Utworzono dnia 02.07.2018, 12:08

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzono dnia 02.07.2018, 14:16

Informacje

Liczba wyświetleń: 1568
Utworzono dnia: 15.06.2018
Dokument wprowadził:
Maria Białkowska
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 08:52, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.7.2018
  • 02.07.2018 14:16, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  • 02.07.2018 12:08, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia oferty