Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2017

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe w roku 2017.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XLII.182.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 08:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Uchwała Nr XLII.181.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 08:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLII.180.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w Sołectwie Sarnów

Uchwała Nr XLII.179.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 14:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XLII.178.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybno na lata 2018-2023

Uchwała Nr XLII.177.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 13:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2018"

Uchwała Nr XLI.176.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 12:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XL.175.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 12:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XL.174.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 12:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX.173.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 11:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX.172.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2017 r.
Utworzono dnia 10.01.2018, 13:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX.171.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2017 r.
Utworzono dnia 10.01.2018, 13:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII.170.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII.169.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.
Utworzono dnia 06.04.2018, 11:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obwodów głosowania

Uchwała Nr XXXVIII.168.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.
Utworzono dnia 10.01.2018, 13:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zaspołu Szkoł w Rybnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Prusiego w Rybnie.

Uchwała Nr XXXVII.167.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1

Uchwała Nr XXXVII.166.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 12:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXVI.160.2017 z dnia 21 września 2017 rok w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Sochaczew - Łowicz 1

Uchwała Nr XXXVI.165.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r.
Utworzono dnia 09.01.2018, 10:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.164.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 12:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXVI.163.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 12:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.162.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r.
Utworzono dnia 08.01.2018, 14:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.161.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r.
Utworzono dnia 08.01.2018, 14:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała Nr XXXVI.160.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 10:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1

Uchwała Nr XXXIV.159.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 7 sierpnia 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 08:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV.158.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 7 sierpnia 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 08:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.157.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 08:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV.156.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 05.04.2018, 08:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.155.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 28.07.2017, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIV.154.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 28.07.2017, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIV.153.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 23.08.2017, 10:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIV.152.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 28.07.2017, 11:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.151.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 28.07.2017, 11:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rybno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXXIV.150.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 28.07.2017, 11:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rybno

Uchwała Nr XXXIV.149.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r.
Utworzono dnia 03.04.2018, 12:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXIII.148.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Utworzono dnia 03.04.2018, 12:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.147.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Utworzono dnia 03.04.2018, 11:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII.146.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Utworzono dnia 03.04.2018, 11:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2016 r. wraz z wykazem potrzeb na 2017 r.

Uchwała Nr XXXII.145.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 12:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXII.144.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 12:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.143.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 11:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII.142.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 21.07.2017, 14:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII.141.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 21.07.2017, 14:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamieńszczyzna, gmina Rybno

Uchwała Nr XXXII.140.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 21.07.2017, 14:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Erminów, gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.139.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 21.07.2017, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Rybno gmina Rybno

Uchwała Nr XXXII.138.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno na 2017 r.

Uchwała Nr XXXII.137.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 11:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII.136.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 21.07.2017, 14:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXXII.135.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 21.07.2017, 14:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXII.134.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 11:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2016 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wykazem potrzeb na 2017 r.

Uchwała Nr XXXI.133.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 13 lutego 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 10:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXXI.132.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 13 lutego 2017 r.
Utworzono dnia 30.03.2018, 09:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno

Uchwała Nr XXXI.131.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 13 lutego 2017 r.
Utworzono dnia 29.03.2018, 14:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXX.130.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2017 r.
Utworzono dnia 29.03.2018, 14:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXX.129.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2017 r.
Utworzono dnia 29.03.2018, 13:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIX.128.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2017 r.
Utworzono dnia 29.03.2018, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017

Uchwała Nr XXIX.127.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2017 r.
Utworzono dnia 29.03.2018, 12:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Informacje

Liczba wyświetleń: 4355
Utworzono dnia: 11.04.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 14.03.2023 15:29, Administrator
    Edycja strony: 2017
  • 12.12.2018 08:36, Administrator
    Edycja strony: 2017
  • 06.04.2018 14:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XLII.180.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.