Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wnioski do pobrania

 

 

Załączniki:

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzono dnia 06.05.2020, 08:51

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Utworzono dnia 22.05.2020, 11:43

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Utworzono dnia 22.05.2020, 11:44

Oświadczenie o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Utworzono dnia 22.05.2020, 13:44

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Utworzono dnia 17.01.2018, 08:40

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

Utworzono dnia 22.05.2020, 13:46

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Utworzono dnia 18.06.2018, 11:32

Wniosek na utylizację wyrobów zawierających azbest

Utworzono dnia 06.05.2020, 08:54

Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji

Utworzono dnia 11.02.2019, 14:57

Wniosek o niezaleganiu w podatkach

Utworzono dnia 22.05.2020, 13:49

Wniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 95

Utworzono dnia 24.03.2021, 13:02

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:11

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Utworzono dnia 08.05.2020, 08:13

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Utworzono dnia 08.05.2020, 08:14

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:12

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości

Utworzono dnia 22.05.2020, 14:11

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Utworzono dnia 22.05.2020, 14:12

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:13

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:13

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:15

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Utworzono dnia 14.04.2020, 17:23

Wniosek o wydanie odpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:18

Wniosek o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:19

Wniosek o wydanie poświadczenia dotyczącego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Utworzono dnia 22.05.2020, 14:12

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Utworzono dnia 27.10.2020, 11:41

Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Utworzono dnia 09.02.2021, 14:03

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego podatnika

Utworzono dnia 22.05.2020, 14:12

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Utworzono dnia 14.11.2017, 16:12

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:21

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Utworzono dnia 14.02.2018, 14:22

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Utworzono dnia 06.05.2020, 08:57

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia w pasie drogowym robot związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Utworzono dnia 15.12.2017, 11:43

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Utworzono dnia 15.12.2017, 11:45

Wniosek o wydanie zgody na lokalizacje / przebudowę obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego w prasie drogowym drogi gminnej

Utworzono dnia 15.12.2017, 13:47

Wniosek o wypis i wyrys ze studium

Utworzono dnia 12.02.2021, 13:03

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Utworzono dnia 24.03.2021, 12:59

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej

Utworzono dnia 24.03.2021, 12:58

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzono dnia 21.02.2018, 14:38

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Utworzono dnia 04.01.2021, 13:45

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Utworzono dnia 27.02.2020, 14:20

Informacje

Liczba wyświetleń: 3378
Utworzono dnia: 04.04.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Mariola Sokołowska
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy

Historia publikacji

  • 24.03.2021 13:02, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 95
  • 24.03.2021 12:59, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • 24.03.2021 12:58, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej