Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wnioski do pobrania

 

 

Załączniki:

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono dnia 06.05.2020, 08:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Utworzono dnia 22.05.2020, 11:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Utworzono dnia 22.05.2020, 11:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Utworzono dnia 22.05.2020, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Utworzono dnia 17.01.2018, 08:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika
Utworzono dnia 22.05.2020, 13:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Utworzono dnia 18.06.2018, 11:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek na utylizację wyrobów zawierających azbest
Utworzono dnia 06.05.2020, 08:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
Utworzono dnia 11.02.2019, 14:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o niezaleganiu w podatkach
Utworzono dnia 22.05.2020, 13:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 95
Utworzono dnia 24.03.2021, 13:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Utworzono dnia 14.10.2022, 14:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
Utworzono dnia 22.05.2020, 14:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Utworzono dnia 22.05.2020, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Utworzono dnia 02.04.2024, 14:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono dnia 14.04.2020, 17:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie odpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie poświadczenia dotyczącego prowadzenia gospodarstwa rolnego
Utworzono dnia 22.05.2020, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Utworzono dnia 27.10.2020, 11:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
Utworzono dnia 22.11.2023, 13:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego podatnika
Utworzono dnia 22.05.2020, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Utworzono dnia 14.11.2017, 16:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Utworzono dnia 14.02.2018, 14:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Utworzono dnia 06.05.2020, 08:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia w pasie drogowym robot związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Utworzono dnia 15.12.2017, 11:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Utworzono dnia 15.12.2017, 11:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wydanie zgody na lokalizacje / przebudowę obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego w prasie drogowym drogi gminnej
Utworzono dnia 15.12.2017, 13:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o wypis i wyrys ze studium
Utworzono dnia 12.02.2021, 13:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Utworzono dnia 24.03.2021, 12:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
Utworzono dnia 24.03.2021, 12:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - II nabór wniosków zwrotu części kosztów zakupu oleju napędowego
Utworzono dnia 26.07.2023, 12:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Utworzono dnia 26.07.2023, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu - świnie, owce, kozy
Utworzono dnia 26.07.2023, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu - konie
Utworzono dnia 26.07.2023, 12:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Utworzono dnia 27.02.2020, 14:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 5689
Utworzono dnia: 04.04.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Mariola Sokołowska
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy

Historia publikacji

  • 02.04.2024 14:04, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  • 22.11.2023 13:01, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  • 26.07.2023 12:32, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu - konie