Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.9.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.9.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 3 000,00 zł
Termin składania ofert: 10-07-2023  11:00
Przedmiot zamówienia:

Ogólne usługi publiczne

Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

    W dniu 22.06.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski - Nowa Wieś - Zygmuntówka”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
- przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 500,00 mb,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie mijanek,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- regulacja studzienek.

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 10.07.2023 r. 

   

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - drogi.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiar.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja.rar
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 22.06.2023, 11:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 10.07.2023, 11:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 10.07.2023, 12:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 01.08.2023, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 21.08.2023, 11:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 337
Utworzono dnia: 22.06.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:58, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.9.2023
  • 21.08.2023 11:00, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 01.08.2023 14:23, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf