Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Opinie

Opinie wydawane przez RIO

Zgodnie z art. 13. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do zadań izby należy:
 

 • wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
 • opiniowanie możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz prognozy kształtowania się długu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) ;
 • wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
 • wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
 • wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,
 • wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium.

 

Wydane opinie przez RIO:

Informacje

Liczba wyświetleń: 4979
Utworzono dnia: 20.09.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Wytworzono:
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy

Historia publikacji

 • 05.04.2024 15:03, Administrator
  Edycja strony: Opinie
 • 09.01.2024 13:28, Administrator
  Edycja strony: Opinie
 • 09.01.2024 13:17, Administrator
  Edycja strony: Opinie