Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.3.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.3.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 15 000,00 zł
Termin składania ofert: 13-04-2023  10:00
Przedmiot zamówienia: urządzenia grzewcze
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   W dniu 28.03.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno", na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Przedmiot umowy swoim zakresem obejmował będzie m.in.:
a) wymianę wraz z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii, tj. urządzeń grzewczych w 19 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rybno, przy czym wymienione zostaną czynniki grzewcze niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły na pellet w ilości 7 szt. i piece gazowe kondensacyjne w ilości 12 szt. (w tym 6 szt. z zewnętrznym zbiornikiem paliwa);
b) przy kotłach olejowych w budynku publicznym (kompleks szkolny), zostaną wykonane prace polegające na montażu automatyki kotłowni i wykonaniu pozostałych prac wynikających z przedmiaru, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni;
c) opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - JEDZ.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - oświadczenie_sankcje.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - dokumentacja projektowa_przedmiary.7z
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz usług.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - oświadczenie_grupa kapitałowa.pdf
Utworzono dnia 28.03.2023, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 13.04.2023, 10:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 13.04.2023, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Utworzono dnia 13.04.2023, 14:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 09:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 435
Utworzono dnia: 28.03.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:56, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.3.2023
  • 18.04.2023 09:39, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 13.04.2023 14:45, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf