Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.9.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.9.2018
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 5000,00 zł
pięć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2018-07-19
Przedmiot zamówienia: budownictwo
Które postępowanie w tej sprawie: 2
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki” Zadanie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

 

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: - budowę boiska do gry w piłkę plażową o pow. 384 m², o nawierzchni naturalnej z piasku, wymiary boiska 16 m x 8 m, czyli dwie połowy po 8 m x 8 m, - montaż piłkochwytów przy boisku do piłki plażowej o wysokości 5,0 m, - budowę boiska wielofunkcyjnego o pow. 286 m² o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa, - wyposażenie boisk, - wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, - zagospodarowanie terenu.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlany, - przedmiar robót budowlanych, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego

3) Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem funkcjonowania istniejącego obiektu boiska sportowego oraz terenu przy budynku zaplecza socjalnego w obrębie którego znajdują się urządzenia fitness. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do tych obiektów przez cały okres realizacji inwestycji;

4) Wymagane jest zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, w sposób niekolidujący z działalnością ww. obiektów, zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania przez cały okres realizacji inwestycji. Wszelkie uciążliwości należy redukować do minimum i uzgadniać z Użytkownikiem obiektu - Gminą Rybno.

5) Wjazd na plac budowy będzie się odbywał istniejącym, urządzonym zjazdem z drogi powiatowej (zjazd z kostki betonowej) oraz będzie prowadził przez zagospodarowany, utwardzony kostką betonową teren w obrębie budynku zaplecza socjalnego. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i odpadów. 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. SIWZ - Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Opis techniczny
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Zagospodarowanie terenu
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

5. Rysunki B-1 - B-6
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

6. Przedmiar robót
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

7. STWiOR
Utworzono dnia 04.07.2018, 09:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

8. Wyjaśnienia do SIWZ
Utworzono dnia 12.07.2018, 09:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

9. Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ
Utworzono dnia 12.07.2018, 09:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

10. Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 19.07.2018, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono dnia 10.08.2018, 12:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Utworzono dnia 22.08.2018, 12:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2769
Utworzono dnia: 04.07.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 08:53, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.9.2018
  • 22.08.2018 12:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  • 10.08.2018 12:37, Administrator
    Edycja załącznika: 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty