Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(  Dz.U  z  2016 r. poz.  250  )  właściciele    nieruchomości    na  których    zamieszkują 

mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której terenie są położone ich 

nieruchomości , opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W związku z powyższym to :  

Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  w  ciągu  14  dni  od  dnia  wystąpienia 

zdarzenia  zgłaszać  wszystkie  zmiany  w  deklaracji    (np. zmiana    ilości  osób,   

urodzenia,  zgony,  wymeldowania,  zmiana  sposobu  oddawania  odpadów)   bez 

wezwania.  

 

Gmina nie może sama z urzędu dokonywać takich zmian w deklaracjach. 

W  związku  z  powyższym    wzywa  się  właścicieli  nieruchomości    gdzie  nastąpiły 

w/w zmiany do zgłoszenia tych zmian   niezwłocznie  w deklaracjach. 

 

                                                                                      

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 2050
Utworzono dnia: 04.05.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Urszula Adamiak
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 27.03.2020 08:40, Administrator
    Włączenie widoczności strony
  • 26.03.2020 13:42, Administrator
    Wyłączenie widoczności strony
  • 26.03.2020 12:40, Administrator
    Dodanie załącznika: Przykładowy wzór obliczenia opłaty w przypadku kompostowania lub niekompostowania odpadów na swojej nieruchomości.