Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK. 271.8.2021

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.8.2021
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: brak
Termin składania ofert: 2021-12-03
Przedmiot zamówienia: odpady komunalne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, na których zamieszkują mieszkańcy, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów , dostarczenie pojemników i worków do obsługi zabudowy jednorodzinnej oraz kontenerów i pojemników do obsługi PSZOK w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami :
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz.888, 1648)
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.  w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz.U. 2021, poz. 906)
- rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. (Dz. U z 2021r. poz.1530) 
 - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.  z 2017r. poz. 2412),
- uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami
- zgodny z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Utworzono dnia 30.10.2021, 20:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. SWZ
Utworzono dnia 28.10.2021, 11:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Załączniki 1-7
Utworzono dnia 28.10.2021, 11:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Załącznik 8 - JEDZ
Utworzono dnia 28.10.2021, 11:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Sprostowanie
Utworzono dnia 18.11.2021, 09:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

5. Zmiana treści SWZ
Utworzono dnia 18.11.2021, 09:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

6. Nowa wersja SWZ
Utworzono dnia 18.11.2021, 09:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

7. W odpowiedzi na zapytania
Utworzono dnia 25.11.2021, 13:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

8. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Utworzono dnia 03.12.2021, 10:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

9. Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 03.12.2021, 13:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

10. Zawiadomienie z wyboru ofert
Utworzono dnia 22.12.2021, 16:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 1858
Utworzono dnia: 27.10.2021
Dokument opublikował:
Administartor
Dokument wytworzył:
Damian Panek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 22.12.2021 16:30, Administrator
    Dodanie załącznika: 10. Zawiadomienie z wyboru ofert
  • 03.12.2021 13:11, Administrator
    Edycja załącznika: 9. Informacja z otwarcia ofert
  • 03.12.2021 13:00, Administrator
    Dodanie załącznika: 9 Informacja z otwarcia ofert