Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.6.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.6.2018
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 15 000,00 zł
piętnaście tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2018-04-19
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

   Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota”

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Złota o długości 1587,0 mb - regulacja zaworów wodociągowych, - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, - wykonanie podbudowy jezdni z kruszyw łamanych, - wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, - wykonanie oznakowania pionowego.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlano-wykonawczy, - przedmiar robót budowlanych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, 

 

Załączniki:

Ogłoszenie nr 539599

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:20

1. SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:23

2. Dokumentacja projektowa - Decyzja środowiskowa

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:25

2. Dokumentacja projektowa - Opis techniczny

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:25

2. Dokumentacja projektowa - Sytuacja i przekroje

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:26

3. STWIOD - SST - Złota

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:27

4. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 1

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:29

4. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 2

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:29

5. Przedmiar robót

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:30

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Utworzono dnia 06.04.2018, 10:09

Informacja z otwarcia ofert - Złota

Utworzono dnia 19.04.2018, 14:02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Złota

Utworzono dnia 04.05.2018, 09:23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:27

Informacje

Liczba wyświetleń: 1771
Utworzono dnia: 03.04.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 08.01.2020 14:27, Administrator
    Usunięcie strony: 2020
  • 12.12.2018 08:52, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.6.2018
  • 17.05.2018 14:27, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane