Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.6.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.6.2018
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 15 000,00 zł
piętnaście tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2018-04-19
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

   Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota”

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Złota o długości 1587,0 mb - regulacja zaworów wodociągowych, - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, - wykonanie podbudowy jezdni z kruszyw łamanych, - wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, - wykonanie oznakowania pionowego.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlano-wykonawczy, - przedmiar robót budowlanych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, 

 

Załączniki:

Ogłoszenie nr 539599
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - Decyzja środowiskowa
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - Opis techniczny
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - Sytuacja i przekroje
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. STWIOD - SST - Złota
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 1
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 2
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

5. Przedmiar robót
Utworzono dnia 03.04.2018, 16:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Utworzono dnia 06.04.2018, 10:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert - Złota
Utworzono dnia 19.04.2018, 14:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Złota
Utworzono dnia 04.05.2018, 09:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Utworzono dnia 17.05.2018, 14:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2831
Utworzono dnia: 03.04.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 08.01.2020 14:27, Administrator
    Usunięcie strony: 2020
  • 12.12.2018 08:52, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.6.2018
  • 17.05.2018 14:27, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane