Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.2.2022

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.2.2022
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 35 000,00 zł
Termin składania ofert: 11.04.2022 r. do godz. 10:00
Przedmiot zamówienia:

System gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Rybno - Etap II - postępowanie II

Które postępowanie w tej sprawie: 2
Krótki opis:

 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II” - postępowanie II, w ramach którego należy wykonać następujące zadania:

Zadanie nr 1 - „Budowa i rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wieś, gmina Rybno” (zwana dalej „SUW”)

Zadanie nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne” (zwana dalej „kanalizacja”)

Zadanie nr 3 - „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej i Towarowej na odcinku od wysokości działki nr ew. 218/2 do wysokości działek nr ew. 219 i 222 w miejscowości Rybno, Gmina Rybno” (zwana dalej „wodociąg”)

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ - gospodarka wodnościekowa.pdf
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - gospodarka wodnościekowa.docx
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiary robót.rar
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacje projektowe.rar
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - STWiORB.rar
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz robót_doświadczenie wykonawcy.doc
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz osób.doc
Utworzono dnia 21.03.2022, 13:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 30.03.2022, 12:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ - gospodarka wodnościekowa_aktualizacja.pdf
Utworzono dnia 30.03.2022, 12:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienie treści SWZ - 29.03.2022.pdf
Utworzono dnia 30.03.2022, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy_aktualizacja.docx
Utworzono dnia 30.03.2022, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - projekt umowy_aktualizacja.pdf
Utworzono dnia 30.03.2022, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz osób_aktualizacja.doc
Utworzono dnia 30.03.2022, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_05.04.2022.pdf
Utworzono dnia 05.04.2022, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ gospodarka wodnościekowa_aktualizacja_2.pdf
Utworzono dnia 05.04.2022, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy_aktualizacja_2.docx
Utworzono dnia 05.04.2022, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zmiana treści SWZ_05.04.2022.pdf
Utworzono dnia 05.04.2022, 13:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 11.04.2022, 10:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 11.04.2022, 11:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 04.05.2022, 09:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja Wójta Gminy Rybno z dnia 5 maja 2022 r.pdf
Utworzono dnia 05.05.2022, 11:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 13.05.2022, 10:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2070
Utworzono dnia: 21.03.2022
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:54, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.2.2022
  • 13.05.2022 10:27, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 05.05.2022 11:17, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja Wójta Gminy Rybno z dnia 5 maja 2022 r.pdf