Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.7011.15.3.2019

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno”.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania                       pn. „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno w branży:

 1. konstrukcyjno-budowlanej;
 • roboty w zakresie przebudowy dróg,
 • jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru (branży instalacyjnej w zakresie wod.-kan. - budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - budowa sieci elektroenergetycznej)
 1. instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych oświetlenie drogowe,

Zakres robót budowlanych obejmujących nadzór inwestorski opisany jest w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz przedmiarach robót i obejmuje m.in.:

a. przebudowę części drogi gminnej nr 380505W na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Borowej oraz dróg wewnętrznych - ul. Szkolna i  ul. Osiedle XXX-lecia zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi nr 3818W i 3819W;

b.  budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy XXX-lecia;      

c. budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedle XXX-lecia, ul. Borowej i ul. Szkolnej oraz  wymianę istniejących opraw oświetleniowych przy ul. Osiedle XXX-lecia w Rybnie.

Szczegółowy zakres zadania objętego nadzorem określa SIWZ do przetargu RGK.271.7.2019 z listopada 2019 r. dostępna na stronie Zamawiającego: www.gminarybno.com/bip/zamówienia publiczne. 

Zakres zadań poszczególnych inspektorów nadzoru:

 1.  Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej

- nadzorowanie robót w zakresie przebudowy dróg, oznakowania pionowego i poziomego;

- jako koordynator nadzoruje pracę pozostałych inspektorów;

 1.  Inspektor nadzoru branży wod.-kan.

- nadzorowanie robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej;

 1. Inspektor branży elektroenergetycznej;

     - nadzorowanie robót w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 roku, do godziny    10.00 na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Szegółowe informacje dot. zapytania ofertowego w załączniku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Utworzono dnia 25.11.2019, 13:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. Załączniki do zapytania ofertowego
Utworzono dnia 25.11.2019, 13:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Informacja o wyborze oferty
Utworzono dnia 10.12.2019, 13:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2070
Utworzono dnia: 25.11.2019

Historia publikacji

 • 09.02.2021 14:21, Administrator
  Edycja załącznika: 2. Informacja o wyborze oferty
 • 09.02.2021 14:21, Administrator
  Edycja załącznika: 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 • 08.01.2020 11:49, Administrator
  Edycja załącznika: Zapytanie ofertowe