Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.11.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.11.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 3 000,00 zł
Termin składania ofert: 09-10-2023  11:00
Przedmiot zamówienia:

Ogólne usługi publiczne

Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   W dniu 22.09.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski - Nowa Wieś - Zygmuntówka”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, podziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  w ramach  działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, lub edukacyjne dla ludności lokalnej.


W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
-  przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 480,00 mb w km 0+500 – 0+980,
-  wykonanie podbudowy,
-  wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
-  wykonanie mijanek,
-  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
-  regulacja studzienek.

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 09.10.2023 r.

   

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiar robót.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja.zip
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 22.09.2023, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 09.10.2023, 11:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 19.10.2023, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 31.10.2023, 11:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 352
Utworzono dnia: 22.09.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:59, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.11.2023
  • 31.10.2023 11:22, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 19.10.2023 12:15, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf