Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.1.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.1.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 25 000,00 zł
Termin składania ofert: 28-02-2023 13:00
Przedmiot zamówienia: Ogólne usługi publiczne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” w ramach środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, obejmującej swoim zakresem:


Zadanie nr 1 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 34, 62 w miejscowości Aleksandrów”
Zadanie nr 2 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 195 w miejscowości Antosin”
Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 78/1 w miejscowości Jasieniec”
Zadanie nr 4 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 132 w miejscowości Jasieniec”
Zadanie nr 5 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 137 w miejscowości Jasieniec”
Zadanie nr 6 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506W Konstantynów – Rybionek – Ludwików – Rybno na odcinku od km 4+586,00 do km 5+407,00”
Zadanie nr 7 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 68, 63/4 w miejscowości Sarnów”
Zadanie nr 8 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 169 w obrębie Erminów i na dz. nr ew. 1/33, 1/37, 1/39 w obrębie Karolków Szwarocki”
Zadanie nr 9 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 7/2, 8/4, 9/2, 10/2, 11/4, 12/2, 13/2, 14/5, 14/4, 15/2, 16/5, 16/6 w obrębie Wesoła i na dz. nr ew. 46/2, 47/2, 49, 1, 45 w obrębie Konstantynów”
Zadanie nr 10 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 96 w obrębie Wężyki”
Zadanie nr 11 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 238, 257 w obrębie Złota”

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ - drogi PŁ2.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - drogi.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiary.rar
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja projektowa.rar
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 10.02.2023, 14:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Utworzono dnia 24.02.2023, 13:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zmiana treści SWZ_24.02.2023.pdf
Utworzono dnia 24.02.2023, 13:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy_zaktualizowany_24.02.2023.pdf
Utworzono dnia 24.02.2023, 13:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - zmiana przedmiarów.rar
Utworzono dnia 24.02.2023, 13:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zmiana treści SWZ_28.02.2023.pdf
Utworzono dnia 28.02.2023, 15:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - zmiana przedmiarów_28.02.2023.rar
Utworzono dnia 28.02.2023, 15:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 03.03.2023, 10:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 03.03.2023, 11:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 14.03.2023, 15:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 17.04.2023, 08:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 741
Utworzono dnia: 10.02.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:56, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.1.2023
  • 17.04.2023 08:53, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 14.03.2023 15:20, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf