Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Uchwały Rady Gminy Rybno

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

 

Załączniki:

Uchwała Nr LXXVII.377.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 29.01.2024, 12:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Uchwała Nr LXXIII.361.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXIII.360.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXII.359.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXII.358.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXII.357.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rybno

Uchwała Nr LXXII.356.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr LXXII.355.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr LXXI.350.2023 z dnia 28 czerwca 2023r. Rady Gminy Rybno w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXI.354.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXI.353.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXI.352.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok

Uchwała Nr LXXI.351.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LXXI.350.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LXX.349.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXX.348.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXX.347.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 11.10.2023, 09:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr LXX.346.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 16:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr LXX.345.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 16:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rybno na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Uchwała Nr LXX.344.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 16:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXX.343.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 15:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019r.w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXX.342.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 15:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2022 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 r.

Uchwała Nr LXIX.341.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 26 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 15:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVIII.340.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 9 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 15:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVIII.339.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 9 maja 2023 r.
Utworzono dnia 10.10.2023, 15:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXVII.338.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2023

Uchwała Nr LXVII.337.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVII.336.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwalę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXVII.335.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Rybno, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności położonych na niej obiektów budowlanych

Uchwała Nr LXVII.334.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI.282.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność Gminy Rybno

Uchwała Nr LXVII.333.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2023 r.

Uchwała Nr LXVII.332.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2024 roku

Uchwała Nr LXVII.331.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXVII.330.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2023

Uchwała Nr LXVI.329.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVI.328.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr LXV.327.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 14 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXV.326.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 14 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwalę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXV.325.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 14 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 „Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od SIO (bez węzła) do DK 92 ( z węzłem)”

Uchwała Nr LXIV.324.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXIV.323.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIV.322.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2023 rok

Uchwała Nr LXIV.321.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIV.320.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023

Uchwała Nr LXIV.319.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 13:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXIV.318.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 12:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

Uchwała Nr LXIII.317.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 12:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXIII.316.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 12:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIII.315.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 12:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr LVIII.298.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022r.

Uchwała Nr LXIII.314.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 12:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIII.313.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 12:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie odwołania skarbnika gminy

Uchwała Nr LXII.312.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXII.311.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXII.310.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LXII.309.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXII.308.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXI.307.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LX.306.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LIX.305.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 2 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LIX.304.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 2 grudnia 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LVIII.303.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LVIII.302.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LVIII.301.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr LVIII.300.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr LVIII.299.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i młodzieży

Uchwała Nr LVIII.298.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII.297.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LVIII.296.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LVIII.295.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 r.
Utworzono dnia 23.03.2023, 10:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LVII.294 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 14:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LVII.293 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 14:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LVII.292 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 14:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LVII.291 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 14:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LVII.290 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 14:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr XLVII.226.2022 Rady Gminy Rybno z dna 4 stycznia 2022 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu, zmienioną Uchwałą Nr XLVIII.231.2022 z dnia 13 stycznia 2022r.

Uchwała Nr.LVII 289 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 14:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2022

Uchwała Nr LVII.288 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2022

Uchwała Nr LVII.287 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI.283.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2022

Uchwała Nr LVI.286 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LVI.285 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LVI.284 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr LVI.283 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2022

Uchwała Nr LVI.282 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność Gminy Rybno

Uchwała Nr LVI.281 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LVI.280 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr LVI.279 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3ustawy Karty Nauczyciela Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie dla której organem prowadzącym jest gmina Rybno

Uchwała Nr LVI.278 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr LV.277 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 19 sierpnia 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LIV.276 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 19 lipca 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LIV.275 2022 Rady Gminy Rybno z dnia 19 lipca 2022 r.
Utworzono dnia 10.11.2022, 13:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.274.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 13:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LIII.273.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.272.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr LIII.271.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok

Uchwała Nr LIII.270.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr LIII.269.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.268.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Rybno a Gminą Nowa Sucha w przedmiocie powierzenia Gminie Rybno realizacji zadania publicznego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stary Dębsk

Uchwała Nr LIII.267.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.266.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Nr L.241.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Maz. 2011.4.184)

Uchwała Nr LIII.265.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 11/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr LIII.264.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr L.239.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2022 r.

Uchwała Nr LIII.263.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2021 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 r.

Uchwała Nr LIII.262.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2022

Uchwała Nr LII.261.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LII.260.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LII.259.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwalę Nr LI.256 .2022 Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LI.258.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LI.257.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LI.256.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LI.255.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr LI.254.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr LI.253.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr L.242.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

Uchwała Nr LI.252.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Uchwała Nr L.251.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr L.250.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr L.249.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr L.248.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr L.247.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr L.246.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Uchwała Nr L.245.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno

Uchwała Nr L.244.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr L.243.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr L.242.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

Uchwała Nr L.241.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas zawierana jest kolejna umowa której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Maz. 2011.4.184)

Uchwała Nr L.240.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Rybno

Uchwała Nr L.239.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2022 r.

Uchwała Nr L.238.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 14:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XLVIX.237.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVIX.236.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIX.235.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr XLVIX.234.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIII.233.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.232.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIII.231.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr XLVII.226.2022 Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XLVIII.230.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XLVII.229.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVII.228.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVII.227.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2022

Uchwała Nr XLVII.226.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 12:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XLVI.225.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVI.224.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.223.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLVI.222.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.221.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.220.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLVI.219.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVI.218.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Programu ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"

Uchwała Nr XLVI.217.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

Uchwała Nr XLV.216.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLV.215.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 10:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała Nr XLIV.214.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLIV.213.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIV.212.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV.211.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLIV.210.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości

Uchwała Nr XLIV.209.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLIII.208.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLIII.207.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIII.206.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego "Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w perspektywie 2021-2027

Uchwała Nr XLIII.205.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

Uchwała Nr XLIII.204.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIII.203.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII.202.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XLII.201.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII.200.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLII.199.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLII.198.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XL.197.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.196.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XL.195.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.194.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX.193.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIX.192.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.191.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięć pod nazwą "Budowa Przedszkola w Rybnie" i "Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno" oraz upoważnienia Wójta Gminy Rybno do złożenia wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK - niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXXVIII.190.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII.189.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.188.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.187.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII.186.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.185.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.184.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Uchwała Nr XXXVII.183.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XXXVII.182.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.181.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.180.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.179.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 09:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII.178.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2020 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.177.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.175.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.174.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVI.173.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.171.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2021

Uchwała Nr XXXV.170.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 lutego 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.169.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.168.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.167.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.166.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV.165.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXIV.164.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXIII.163.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII.162.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 14.04.2021, 08:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII.161.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 13.04.2021, 14:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXXII.160.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXII.159.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.158.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXXII.157.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.156.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXI.155.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 15 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXX.154.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXX.153.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXX.152.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIX.151.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIX.150.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIX.149.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Wężyki

Uchwała Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX.147.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXIX.146.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXVIII.145.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVIII.144.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 r.
Utworzono dnia 15.01.2021, 07:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII.143.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVII.142.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII.141.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXVII.140.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ćmiszew-Parcel

Uchwała Nr XXVII.139.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XXVII.138.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII.137.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXVII.136.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXVII.135.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXVII.134.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2021

Uchwała Nr XXVII.133.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020 na realizację zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dł. 0,655km" oraz "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Koszajec"

Uchwała Nr XXVI.132.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVI.131.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV.130.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXV.129.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV.128.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Uchwała Nr XXV.127.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rybno oraz Gminy z którymi zawrze stosowne porozumienie

Uchwała Nr XXV.126.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Rybno z gminami: Sochaczew, Iłów, Młodzieszyn, Słubice dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Rybno z Gminą Sochaczew, Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn, Gminą Słubice

Uchwała Nr XXV.125.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 14.10.2020, 11:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXV.124.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.
Utworzono dnia 13.10.2020, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.128.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXIV.123.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 13.10.2020, 13:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIV.122.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 13.10.2020, 13:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIV.121.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 13.10.2020, 13:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany uchwały Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020

Uchwała Nr XXIV.120.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 09.10.2020, 11:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXIV.119.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 09.10.2020, 11:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV.118.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 09.10.2020, 11:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV.117.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.
Utworzono dnia 09.10.2020, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.116.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIII.115.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.114.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Uchwała Nr XXIII.113.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXIII.112.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.111.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXIII.110.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXIII.109.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
Utworzono dnia 04.06.2020, 10:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2019 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.

Uchwała Nr XXII.108.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXII.107.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXII.106.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXI.104.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII.86.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.103.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXI.102.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.101.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 29.05.2020, 08:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXI.100.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 28.05.2020, 11:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Uchwała Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 28.05.2020, 11:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXI.98.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 28.05.2020, 08:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI.97.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 27.05.2020, 11:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXI.96.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 27.05.2020, 11:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXI.95.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.
Utworzono dnia 27.05.2020, 09:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2020

Uchwała Nr XX.94.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 27.05.2020, 07:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XX.93.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 27.05.2020, 07:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2020 rok

Uchwała Nr XX.92.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 26.05.2020, 14:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XX.91.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 26.05.2020, 14:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XX.90.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 26.05.2020, 14:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XIX.89.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 22.01.2020, 08:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XIX.88.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 22.01.2020, 08:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.
Utworzono dnia 22.01.2020, 08:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr XVIII.86.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.
Utworzono dnia 22.01.2020, 08:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XVIII.85.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.
Utworzono dnia 22.01.2020, 08:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XVIII.84.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.
Utworzono dnia 22.01.2020, 08:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

Uchwała Nr XVIII.83.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XVIII.82.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2020"

Uchwała Nr XVII.81.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XVII.80.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XVII.79.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII.78.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XVII.77.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVII.76.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII.75.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XVII.74.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI.73.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 12 listopada 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XV.72.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2019 r.
Utworzono dnia 21.01.2020, 15:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XV.71.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2019 r.
Utworzono dnia 17.01.2020, 14:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIV.70.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 3 października 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 13:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Rybno

Uchwała Nr XIII.69.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 13:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XIII.68.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 09:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIII.67.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 09:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rybno do projektu "Przedszkole na medal-rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Rybno"

Uchwała Nr XIII.66.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 07:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XII.65.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 07:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XII.64.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 07:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 07:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020

Uchwała Nr XI.62.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 lipca 2019 r.
Utworzono dnia 16.01.2020, 07:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XI.61.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 lipca 2019 r.
Utworzono dnia 09.01.2020, 09:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr X.60.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 lipca 2019 r.
Utworzono dnia 09.01.2020, 09:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr X.59.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 lipca 2019 r.
Utworzono dnia 09.01.2020, 09:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.58.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 28.08.2019, 14:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2019

Uchwała Nr IX.57.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 28.08.2019, 14:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr IX.56.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 28.08.2019, 14:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.55.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok

Uchwała Nr IX.54.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok

Uchwała Nr IX.53.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.52.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr IX.51.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 01.07.2019, 10:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.50.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.
Utworzono dnia 01.07.2019, 10:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 28.06.2019, 09:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 12.06.2019, 10:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 12.06.2019, 10:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów i wysokość stawki procentowej tej bonifikaty

Uchwała Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 12.06.2019, 10:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 12.06.2019, 10:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno."

Uchwała Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku

Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr III.6.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 roki w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.38.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 15:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie

Uchwała Nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 13:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr VIII.36.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.35.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 13:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2018 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.

Uchwała Nr VIII.34.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań

Uchwała Nr VII.33.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VII.32.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku

Uchwała Nr VII.30.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno" i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 11.06.2019, 12:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII.27.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 07.06.2019, 14:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 07.06.2019, 14:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr VII.25.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 07.06.2019, 14:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr VII.24.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 18.03.2019, 10:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.23.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 07.06.2019, 14:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.22.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 07.06.2019, 14:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2019 rok

Uchwała Nr VII.21.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.
Utworzono dnia 07.06.2019, 14:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VI.20.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.
Utworzono dnia 01.02.2019, 14:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VI.19.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.
Utworzono dnia 01.02.2019, 14:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.
Utworzono dnia 01.02.2019, 14:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI.17.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.
Utworzono dnia 01.02.2019, 14:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia uchwały na lata 2019-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu wydatków oraz zasad zwrotu wydatków przyznawanego świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała Nr VI.16.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.
Utworzono dnia 01.02.2019, 14:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr V.15.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 29.01.2019, 17:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr V.14.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr V.13.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2019"

Uchwała Nr IV.12.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr IV.11.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IV.10.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IV.9.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV.8.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno

Uchwała Nr III.7.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała Nr III.6.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr III.5.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr III.4.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 30.11.2018, 12:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 30.11.2018, 12:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybno

Informacje

Liczba wyświetleń: 4496
Utworzono dnia: 30.11.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 29.01.2024 12:19, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LXXVII.377.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
  • 11.10.2023 09:58, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LXXIII.361.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 r.
  • 11.10.2023 09:57, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LXXIII.360.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 r.