Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wybory uzupełniające 2018-2023

 

 


 

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 11 lutego 2019 r.

 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 7 stycznia 2019 r.

 

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno

 

bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Aneta Agnieszka Szymańska

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 7 stycznia 2019 r.

 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Aneta Agnieszka Szymańska

 

Załącznik

 


 

Uchwała Nr 3

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 7 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Aneta Agnieszka Szymańska

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 7 stycznia 2019 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Aneta Agnieszka Szymańska

 

Załącznik

 


 

Uchwała Nr 2

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno

zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Aneta Agnieszka Szymańska

 

Załącznik

 


 

Uchwała Nr 1

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno

zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

/-/ Zbigniew Kaczmarek

 

Załącznik

 


 

POSTANOWIENIE Nr 492/2018

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

POSTANOWIENIE Nr 489/2018

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rybno

z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 114

Wójta Gminy Rybno

z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno wyznaczonych na dzień 10 lutego 2019 roku

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 


 

Załącznik

 


 

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 6 grudnia 2018 r.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 lutego 2019 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Rybno w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym sołectwo Bronisławy i Karolków Szwarocki, zgodnie z art. 403 § 2, 3 oraz 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Płocku II do dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 226 (II piętro). Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Płocku II, mogą zgłaszać swoich kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy składać do Komisarza Wyborczego w Płocku II (adres jw.), w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. (czwartek) do godz. 15:30. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1, przyjmuje urzędnik wyborczy w gminie Rybno za pośrednictwem Urzędu Gminy Rybno, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. (piątek). Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy złożyć Komisarzowi Wyborczemu w Płocku II do dnia 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Druki oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Delegatury KBW w Płocku w zakładce Wzory dokumentów (http://plock.kbw.gov.pl/298_Wzory_dokumentow)

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 909

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 listopada 2018 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno

 

WOJEWODA MAZOWIECKI              

wz.                                                      

/-/ Sylwester Dąbrowski                     

I Wicewojewoda Mazowiecki             

 

Załącznik

Informacje

Liczba wyświetleń: 3934
Utworzono dnia: 13.12.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Aneta Szymańska
Podmiot udostępniający informację:
USC

Historia publikacji

  • 06.12.2021 14:10, Administrator
    Edycja strony: Wybory uzupełniające 2018-2023
  • 15.11.2021 14:51, Administrator
    Edycja strony: Wybory uzupełniające 2018-2023
  • 15.11.2021 14:51, Administrator
    Edycja strony: Wybory uzupełniające 2018-2023