Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.12.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.12.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 40 000,00 zł
Termin składania ofert: 15-12-2023  11:00
Przedmiot zamówienia:

Ogólne usługi publiczne

Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

  W dniu 17.11.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.

W ramach zadania należy wykonać następujące zadania:
Zadanie nr 1
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłego przedszkola na budynek świetlicy wiejskiej na fragmentach działek nr ew. 38/1 i 39/1 w obrębie geodezyjnym „Rybno” w gm. Rybno ul. Długa 11A”
Zadanie nr 2
„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia na Gminne Centrum Integracji Międzypokoleniowej na fragmencie działki nr ew. 217 w obrębie geodezyjnym „Rybno” gm. Rybno ul. Parkowa 1”
Zadanie nr 3
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską we wsi Złota, działka nr ew. 68 w obrębie geodezyjnym „Złota” w gm. Rybno”
Zadanie nr 4
„Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Rybno na fragmentach działek nr ew. 75 i 77/1 w obrębie geodezyjnym „Rybno” w gm. Rybno ul. Długa 20”

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 15.12.2023 r. 

   

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - PFU.zip
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2a - tabela rozliczeniowa.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - wykaz robót_doświadczenie wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 17.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_24.11.2023.pdf
Utworzono dnia 24.11.2023, 14:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ - aktualizacja_24.11.2023.pdf
Utworzono dnia 24.11.2023, 14:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_24.11.2023.pdf
Utworzono dnia 24.11.2023, 14:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 15.12.2023, 11:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 15.12.2023, 14:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 12.01.2024, 14:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 02.02.2024, 07:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 439
Utworzono dnia: 17.11.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:59, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.12.2023
  • 02.02.2024 07:23, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 12.01.2024 14:24, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf