Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Nabór na stanowisko — pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie ogłasza nabór na wolne stanowisko — pracownik socjalny.
 
Wymiar etatu: 1 etat
 
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
 
Data złożenia dokumentów: do 8 grudnia 2023 r. godz. 15.00
 
 
Wymagania niezbędne:
 
obywatelstwo polskie.
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
wykształcenie. względnie doświadczenie zawodowe zapewniające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - w szczególności:
Studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
w okresie pomiędzy 1.10.2008 r. a 31 .12 2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 27, poz. 158) lub
otrzymanie przed O I .O 1.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej
o specjalności praca socjalna lub
otrzymanie przed O I .O 1.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub
ukończenie lub kontynuowanie przed O 1.01.2008 r. studiów wyższych
o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna. psychologia. socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika. psychologia. politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów,
rozpoczęcie przed O 1.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów,
zatrudnienie przed dniem O 1.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie w terminie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia. politologia lub socjologia i uzyskanie tytułu licencjata,
zatrudnienie przed dniem O 1.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie ul. Parkowa 1/3, 96-514 Rybno, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ."Dotyczy naboru na stanowisko - pracownik socjalny" w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie). 

 

Więcej informacji w załączniku:

Załączniki:

Wyniki naboru-pracownik socjalny
Utworzono dnia 16.02.2024, 13:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Nabór Pracownik socjalny 2023 listopad.pdf
Utworzono dnia 21.11.2023, 17:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 110
Utworzono dnia: 21.11.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Kierownik GOPS
Podmiot udostępniający informację:
GOPS

Historia publikacji

  • 19.03.2024 13:36, Administrator
    Wyłączenie widoczności strony
  • 16.02.2024 13:45, Administrator
    Dodanie załącznika: Wyniki naboru-pracownik socjalny
  • 21.11.2023 17:15, Administrator
    Dodanie załącznika: Nabór Pracownik socjalny 2023 listopad.pdf